Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024
Η φιλοσοφία μας
Minimize
  • Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε το φροντιστήριο μας, στόχος μας ήταν να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους μαθητές μας, σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με τους καταλλήλους συνεργάτες και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

  • Δώσαμε έμφαση στην εκπαιδευτική κατάρτιση και επάρκεια στα προσόντα του κάθε συνεργάτη μας, για να μπορέσουμε να γίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικοί.

  • Πιστεύουμε στους νέους ανθρώπους και στη δύναμη των νιάτων, που συνδυάζει την όρεξη για δουλειά και μαζί με την συσσωρευμένη εμπειρία που ήδη υπάρχει και την κατάλληλη καθοδήγηση οδηγεί στην επιτυχία.

  • Δίνουμε έμφαση στην δύναμη της ομάδας και στα πλεονεκτήματα που αυτή παράγει τόσο σε επίπεδο διδασκόντων όσο και σε επίπεδο μαθητών.

  • Έτσι πιστεύουμε στην δύναμη της ομαδικής διδασκαλίας που αναπτύσσει την άμιλλα και ο μαθητής μαθαίνει τόσο από τον δάσκαλο, όσο και από τον συμμαθητή του.

  • Εφαρμόζουμε καθημερινό συστηματικό έλεγχο συνδυασμένο με τακτικά πραγραμματισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης που γράφονται πάντα με επιτήρηση και ετσι εξασφαλίζουμε αντικειμενική αξιολόγηση ενώ ταυτόχρονα οπλίζουμε τον μαθητή με τις απαραίτητες εμπειρίες, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

  • Ενημερώνουμε ολοκληρωμένα και αξιόπιστα γονείς και μαθητές για όλες τις πτυχές του εξεταστικού συστήματος και μέσα από προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουμε την δυνατότητα στον κάθε μαθητή να μπορεί να σχεδιάζει ο ίδιος το μέλλον του.

  • Κάθε μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί  την ιστοσελίδα μας  και να πάρει τις πληροφορίες που του χρειάζονται για τα προγράμματα σπουδών των σχολών που τον ενδιαφέρουν η για κάθε άλλη πληροφορία που ψαχνει.

  • Έχουμε διαρκή καθημερινή επικοινωνία και προσωπική επαφή με τον έφηβο μαθητή και την οικογένεια του.

  • Μέσα από την ομάδα που δημιουργούμε συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο στην κοινωνικοποίηση του μαθητή και προετοιμασία του ακαδημαϊκού πολίτη για την ένταξή του στην κοινωνία.

 

Μιχάλης Γράβας