Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023
Πρόγραμμα σπουδών Α' Λυκείου
Minimize
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Αρχαία 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11