Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων
Minimize
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
1/10/2022 ΦΥΣΙΚΗ 1ο
15/10/2022 ΈΚΘΕΣΗ
22/10/2022 ΆΛΓΕΒΡΑ
5/11/2022 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
12/11/2022 ΧΗΜΕΙΑ 1ο
19/11/2022 ΦΥΣΙΚΗ 2ο
26/11/2022 ΈΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΑ
3/12/2022 ΆΛΓΕΒΡΑ
10/12/2022 ΧΗΜΕΙΑ 2ο
17/12/2022 ΦΥΣΙΚΗ 3ο
3/1/2023 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ
5/1/2023 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
7/1/2023 ΆΛΓΕΒΡΑΟΕΦΕ
14/1/2023 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ
5/1/2023 ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕ
26/1/2023 ΦΥΣΙΚΗ 5ο
2/2/2023 ΧΗΜΕΙΑ 3ο
11/2/2023 ΈΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΑ
18/2/2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
25/2/2023 ΆΛΓΕΒΡΑ
4/3/2023 ΦΥΣΙΚΗ 6ο
11/3/2023 ΈΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΑ
18/3/2023 ΆΛΓΕΒΡΑ
1/4/2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ/ΦΥΣΙΚΗ 7ο
8/4/2023 ΧΗΜΕΙΑ 4ο
10/4/2023 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ
12/4/2023 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
19/4/2023 ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕ
22/4/2023 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ
29/4/2023 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
8/10/22 ΦΥΣΙΚΗ 1ο ΛΑΤΙΝΙΚΑ
15/10/2022 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
22/10/2022 .ΦΥΣΙΚΗ 2ο -
29/10/2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π ΑΡΧΑΙΑ-
5/11/2022 ΑΛΓΕΒΡΑ  
12/11/2022   ΛΑΤΙΝΙΚΑ
19/11/2022 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
26/11/22 ΧΗΜΕΙΑ  
3/12/2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
10/12/2022 ΆΛΓΕΒΡΑ ΑΡΧΑΙΑ
17/12/2022 ΦΥΣΙΚΗ 3ο ΙΣΤΟΡΙΑ
3/1/2023 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
4/1/2023 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
5/1/2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
7/1/2023 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ
14/1/2023 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ -
21/1/2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ -
28/1/2023   ΛΑΤΙΝΙΚΑ
11/2/2023 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
18/2/2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΙΣΤΟΡΙΑ
25/2/2023 ΆΛΓΕΒΡΑ  ΑΡΧΑΙΑ
25/2/2023 ΧΗΜΕΙΑ 3ο -
4/3/2023 ΦΥΣΙΚΗ 6ο ΛΑΤΙΝΙΚΑ
11/3/2023 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
18/3/2023 ΦΥΣ. ΓΕΝΙΚΗΣ3ο ΑΡΧΑΙΑ
1/4/2023 ΦΥΣΙΚΗ 7ο ΛΑΤΙΝΙΚΑ
8/4/2023 ΦΥΣΙΚΗ 8ο ΙΣΤΟΡΙΑ
10/4/2023 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
12/4/2023 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
19/4/2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
22/4/2023 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ  
29/4/2023 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ
6/5/2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΕΦΕ  

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
24/9/2022 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.2ο ΑΟΘ ΙΣΤΟΡΙΑ
8/10/2022 ΧΗΜΕΙΑ 6ο/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΛΑΤΙΝΙΚΑ
15/10/2022 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
22/10/2022  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ
29/10/2022 ΧΗΜΕΙΑ  ΑΟΘ2ο. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
5/11/2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
12/11/2022 ΦΥΣΙΚΗ   ΛΑΤΙΝΙΚΑ
19/11/2022 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
26/11/22 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
3/12/2022   - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
10/12/2022 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.4ο ΑΟΘ3ο ΑΡΧΑΙΑ
17/12/22 ΧΗΜΕΙΑ  2ο - 3ο - 4ο   ΙΣΤΟΡΙΑ 
3/1/23 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ ΑΕΠΠ ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΕΦΕ
4/1/2023 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
5/12023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕ
7/1/2023 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ ΑΟΘ ΙΣΤΟΡΙΑ
28/1/23   ΑΟΘ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
11/2/2023 ΈΚΘΕΣΗ. ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
18/2/2023 ΧΗΜΕΙΑ ΑΕΠΠ ΙΣΤΟΡΙΑ
25/2/2023 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ    ΑΡΧΑΙΑ
4/3/2023 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.9ο - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
11/3/2023 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
18/3/2023     ΑΡΧΑΙΑ
1/4/2023 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ   ΛΑΤΙΝΙΚΑ
8/4/2023 ΦΥΣΙΚΗ 10ο - ΙΣΤΟΡΙΑ
10/4/23 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ ΑΕΠΠ ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΕΦΕ
12/4/2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
19/4/2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑΟΕΦΕ
22/4/2023 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ ΑΟΘ ΟΕΦΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΕΦΕ
       

ΕΠΑΛ
4/1/2023 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
5/1/2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ
10/4/2023 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
22/4/2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ